Czy ból barku może być spowodowany dysfunkcją pęcherzyka żółciowego i wątroby?

Z tego samego szyjnego segmentu kręgosłupa wychodzi unerwienie dla wątroby, pęcherzyka żółciowego i kaletki podbarkowej.

Przepona (diaphragma) jest unerwiona przez dwa nerwy przeponowe, mające swój początek na szyi jako gałęzie splotu szyjnego. Odchodzą od przednich gałęzi nerwów szyjnych C3-C4-C5*. Nerwy przeponowe( nervi phrenici) przechodzą pionowo przez szyję, otwór górny klatki piersiowej oraz śródpiersie unerwiając ruchowo całą przeponę. Bezpośrednio pod przeponą znajdują się:

wątroba

żołądek

śledziona

pęcherzyk żółciowy.

Czego narządy nie lubią najbardziej i będą reagować dysfunkcją ? Braku ruchomości! Powoduje to bowiem ograniczenie perfuzji, a co za tym idzie narządy są niedokrwione i nie mogą właściwie spełniać swojej funkcji ischemia narządów. Brak ruchomości powoduje także ograniczenia w drenażupowstaje zastój. Narządy muszą być zaopatrzone w krew , a aby ją dostać, muszą mieć swobodę RUCHU. Tam gdzie ustawienie przepony jest niskie występuje ciągła kompresja na narządy podprzeponowe co powoduje, że nie mają one pełnej swobody swojego ruchu , więc nie są właściwie ukrwione.

Stąd tak ważna jest praca z przeponą, która ma wpływ na poprawę ruchomości narządów podprzeponowych.

System zawieszenia na poziomie samej wątroby to bogata sieć więzadłowa, która stabilizuje ją względem jej otoczenia. Podstawowe więzadła mocujące wątrobę do przepony to: więzadła trójkątne lewe i prawe , oraz więzadło wieńcowe. Wszystkie te trzy więzadła przyczepiają się do przepony.

Pęcherzyk żółciowy i wątroba

Pęcherzyk żółciowy i wątrobę unerwia nerw przeponowy. Unerwia on właściwie torebkę wątroby , czyli tzw. Torebkę Glissona i torebkę pęcherzyka żółciowego. W sytuacji kiedy pęcherzyk żółciowy jest w zastoju (przepełniony żółcią albo krwią) lub kiedy wątroba jest wypełniona krwią i zaczyna napierać na torebkę która go otacza- wzbudza to wówczas stymulację nerwu przeponowego. Jest to pierwszy mechanizm który będzie generował dolegliwości w obrębie kończyny górnej, barku i odcinka szyjnego, a który ma swoje podłoże na poziomie narządów podprzeponowych. 

Przeanalizujmy z których segmentów wychodzi nerw przeponowy. 

C3-C4-C5 ( otwory kręgowe 3,4 i 5 kręgu szyjnego). Kaletka podbarkowa unerwiona jest z C4-C5. Jeżeli więc dostajemy do rdzenia ciągłą impulsację z poziomu n. przeponowego to w którymś momencie ten rdzeń może zostać uwrażliwiony – mechanizm uwrażliwienia obwodowego i centralnego . Uwrażliwienie centralne na poziomie rdzenia może prowadzić do tego, że wszystkie inne struktury zaopatrywane z tego poziomu rdzenia będą w dysfunkcji. Pierwotnie tym , który generuje problem jest pęcherzyk a pacjent przyjdzie z bolącym barkiem, szyją, między łopatką a kręgosłupem.

Kiedy ból odcinka szyjnego kręgosłupa, szyi, lub obręczy barkowej pojawia się bez wyraźnego urazowego mechanizmu – musimy wziąć pod uwagę że jest on generowany zdalnie. Istotne są tu także aspekty trawienne: czy występują problemy gastryczne, wzdęcia, zgaga, zaparcia, biegunki.

Za wzdęcia odpowiada nasza wątroba, pęcherzyk żółciowy i po części dwunastnica. To tam dochodzi do wydzielania i dostarczania do układu pokarmowego enzymów niezbędnych do trawienia. Jeżeli więc tu będzie jakiś problem np. do dwunastnicy nie dojdzie żółć z pęcherzyka żółciowego i nie dojdą enzymy z trzustki to organizm nie będzie miał jak trawić-> treść pokarmowa będzie zalegać-> dojdzie do fermentacji-> pojawią się gazy -> dojdzie do wzrostu ciśnienia w jamie brzusznej.

Żołądek

Posiada dwa systemy zawieszenia. Pierwszy zawiesza go względem wątroby – więzadło żołądkowo- wątrobowe, które jest częścią sieci mniejszej.

Sieć mniejsza to trzy więzadła w obrębie których przebiega przewód żółciowy wspólny, żyła wrotna i tętnica wątrobowa wspólna.

Bardzo ważnym aspekt w pracy i terapii wisceralnej jest udrożnienie przepływu w obrębie przewodów żółciowych i poprawa drenażu całej jamy brzusznej. Po co? Aby zaopatrzyć w krew samą wątrobę i pęcherzyk żółciowy. W końcu to przecież żyła wrotna drenuje wszystkie nasze narządy wewnętrzne!

Drugi system zawieszenia na poziomie żołądka to więzadła żołądkowo- przeponowe, czyli bezpośrednie zaczepienie żołądka pod przeponą. Często u pacjentów którzy mają tendencję do przejadania się albo dojadania między posiłkami występuje ptoza narządów( w tym przypadku żołądka).

Żołądek przez zalegającą treść pokarmową będzie pociągany cały czas w dół, ciągnąc tym samym za więzadło przeponowo- żołądkowe generuje restrykcję za poziomie samej przepony i przejścia przełyku w żołądek. Przepuklina rozworu przełykowego – zgaga- refluks. Znamy to, prawda? Jest to sytuacja w której zwieracz między przełykiem a żołądkiem (który tworzą głównie włókna przepony) zostaje osłabiony i żołądek zaczyna nam się przedostawać przez rozwór przełykowy do klatki piersiowej . Sama przepuklina rozworu nie musi być symptomatyczna, czyli ewentualny refluks czy zgaga nie musi być pokłosiem tego, że pacjent ma przepuklinę rozworu. W takiej sytuacji warto jednak zwrócić uwagę na to, co dzieje się z naszym ciśnieniem w brzuchu i klatce. Jeżeli ciśnienie w klatce będzie wzrastać to będzie zasysać nam narządy podprzeponowe do góry. Może „zassać” tylko żołądek. Żołądek i jego sytuacja napięciowa jest zależna od tych dwóch więzadeł. Oznacza to, że pracując z żołądkiem musimy się zawsze donieść do tego jak żołądek pracuje względem przepony i wątroby. Jest on bowiem z reguły ofiarą danego wzorca napięciowego.

Śledziona

Topograficznie leży między 9 a 11 żebrem po lewej stronie. Jaką pełni funkcję? Odpowiada za „zjadanie” zużytych, czerwonych krwinek a także ma duży wpływ na funkcjonowanie naszego układu odpornościowego. Z perspektywy pracy fizjoterapeuty ważnym jest więc, czy w momencie kiedy występują infekcje pojawiają się także bóle w okolicy klatki piersiowej i czy ból nasila się w trakcie kaszlu w rejonie śledziony. Kiedy śledziona jest wypełniona krwią i znajduje się w zastoju, to wzrost ciśnienia podczas kaszlu będzie jeszcze bardziej to ciśnienie na poziomie śledziony zwiększał.

Jakie są wspólne cechy łączące te cztery narządy?

Unerwienie

Unaczynienie

Zaopatrzenie żylne

I na to właśnie chcemy wpłynąć wykonując techniki pracy z przeponą i narządami podprzeponowymi!

Unerwienie

Wszystkie narządy podprzeponowe są unerwiane z odcinka piersiowego kręgosłupa przez nerwy trzewne. Są to nerwy trzewne większy i mniejszy. Z poziomów od :

👉TH5-TH9 jest nerw trzewny większy

👉TH10- TH11 nerw trzewny mniejszy .

Mamy nerw przeponowy który może generować problemy na poziomie odcinka szyjnego i barku, ale mamy także nerwy trzewne które mogą generować dysfunkcje na poziomie odcinka piersiowego.

Nerwy trzewne biegną do splotu trzewnego, w którym to zbiegają się trzy ważne struktury nerwowe.

1. Nerwy trzewne, które są nerwami współczulnymi.

2. Nerw błędny który jest nerwem przywspółczulnym i

3. Nerw przeponowy.

U pacjenta, u którego dojdzie do uwrażliwienia nerwu splotu trzewnego możemy mieć dysfunkcję w którymkolwiek obszarze zaopatrywanym przez te trzy nerwy .

Może okazać się, że to zwój trzewny- splot jest podrażniony i wysyła błędne informacje zstępujące po tych trzech nerwach .

Nerw przeponowy (C3-C4-C5) oprócz zaopatrzenia torebek pęcherzyka żółciowego i wątroby, oddaje swoje gałązki do splotu trzewnego.

Nerw błędny. Ważny jest tutaj drugi segment szyjny, gdyż z okolicy C2 nerw błędny wychodzi z czaszki i jest to pierwszy obszar, gdzie ten nerw może dawać dysfunkcje. Drugi obszar jest to przejście do klatki piersiowej pod mięśniem mostkowo- obojczykowo-sutkowym. Nerw błędny może siać wszelakie dolegliwości.

Nerw trzewny większy i mniejszy także oddają swoje gałązki do splotu trzewnego.

Unaczynienie

Napięcie na poziomie naczyń krwionośnych może wpływać na to, że wszystkie narządy podprzeponowe będą jednocześnie w dysfunkcji. Z perspektywy unaczynienia tętniczego mamy na naszej aorcie coś co nazywamy pniem trzewnym, od którego wychodzi :

-tętnica śledzionowa, która zaopatruje śledzionę

- tętnica żołądkowa lewa, która zaopatruje żołądek

- tętnica wątrobowa wspólna, która zaopatruje wątrobę i pęcherzyk żółciowy.

Aorta przechodzi przez przeponę na poziomie rozworu aortalnego TH12. Na poziomie TH12-L1 tuż po wyjściu z rozworu aortalnego znajduje się pień trzewny. Znane są nam dolegliwości okolicy przejścia piersiowo- lędźwiowego kręgosłupa? Mogą to być bowiem nie tylko dysfunkcje stawowe, ale także aorty.

Zaopatrzenie żylne

Odprowadzenie żylne: wszystkie narządy są drenowane przez żyłę wrotną, która jest głównym naczyniem drenującym do wątroby. Do żyły wrotnej wpadają: żyła śledzionowa, żyła żołądkowa i żyła kreskowa górna .

Poprzez prace manualną z siecią mniejszą chcemy wpłynąć na zmniejszenie ciśnienia na poziomie żyły wrotnej, która odgrywa ważną rolę w nadciśnieniu wrotnym.

W jaki sposób narządy podprzeponowe łączą się z szyją, barkiem, czy klatką piersiową?

Mechanicznie i powięziowo- napięcie struktur mięśniowo- powięziowych.

Napięcia te są przenoszone przez przeponę na-> struktury śródpiersia ( np. więzadeł osierdzia, więzadeł mocujących płuca). Następnie z tych więzadeł na więzadła mocujące osierdzie i płuca w obrębie odcinka szyjnego ) -> kończyna górna i szyja Napięcia mechaniczne występują rzadko i są zazwyczaj konsekwencją tego, co się dzieje na poziomie neurofizjologicznym, na poziomie pobudzenia nerwu przeponowego, nerwów trzewnych, nerwu błędnego i jako konsekwencje tego, co dzieje się na poziomie naszych naczyń krwionośnych

Neurofizjologicznie: nerw przeponowy, nerwy trzewne, sploty trzewne.

Naczyniowo: pień trzewny i aorta, żyła wrotna i żyła główna.

👉Jak punkty Chaptmana i Head’a łączą się z szyją, barkiem i klatką piersiową?

Są to obszary odruchowego rzutowania bólu z narządów wewnętrznych w obszar narządu ruchu. Np. nasza wątroba będzie generować problem między kręgosłupem a łopatką na poziomie od TH6 do TH9 po stronie prawej .

Pęcherzyk żółciowy:

Obszary projekcyjne takie jak ból odcinka Th2-Th4 opisywany przez pacjenta jako pieczenie lub swędzenie oraz wypryski, zaczerwienienie w okolicy skroniowej i pojawiąjący się przeszywający ból po zewnętrznej stronie prawej kończyny dolnej, charakterystyczny jest dla strefy Head’a i rzutowania bólu związanego z dysfunkcją pęcherzyka żółciowego.

Jedne mechanizmy powstawania takich stref odruchowych związane są z zaopatrzeniem autonomicznym, w tym wypadku strefy Chaptmana będą związane z zaopatrzeniem przez nerw wątroby (od TH5-TH9) – nerw trzewny większy. Uwrażliwienie tego nerwu może generować problemy w tym obszarze. Natomiast możemy też mieć uwrażliwiony nerw przeponowy i możemy mieć dolegliwości z wątroby na poziomie szyi i barku.

Podsumowując..

🙏Tylko holistyczne spojrzenie na pacjenta, znalezienie restrykcji i miejsca przyczyny dysfunkcji oraz prace z wzorcem napięciowym dają skuteczne efekty. Techniki manualne skierowane są w kierunku uwolnienia przepony, pnia współczulnego, zmiany gradientu ciśnień w jamach ciała, poprawy funkcjonowania przepony i tym samym jej zawieszenie względem wątroby, terapia wątroby a także techniki pracy z pacjentem połączone z oddechem. Każda terapia jest inna, każdy pacjent jest inny, ma inny wzorzec napięciowy i potrzebuje indywidualnego podejścia i spojrzenia na organizm całościowo.

*C- cervical ( szyjny): oznaczenia stosowane dla określenia odcinka kręgosłupa. Numer oznacza krąg( vertebra). Np. mówiąc C3 mamy na myśli trzeci kręg szyjny.

*TH- thoracic ( piersiowy)

*L- lumbal (lędźwiowy)

*S- sacral ( krzyżowy)

Leave your comments

Comments

  • No comments found